วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการการผลิต (Production Management System)

วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบการจัดการการผลิต (Production Management System) / ระบบการจัดการการขาย(Sale Management System)  / ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory System) จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท

 

ตัวอย่างเช่น

 • คำสั่งงานมีความซับซ้อนจึงต้องการแก้ไขและเพิ่มความง่ายในการทำงานให้มากขึ้น
 • ต้องการลดสินค้าคงคลังส่วนเกินด้วยการเชื่อมโยงสินค้าคงคลังกับการวางแผนการผลิต
 • ต้องการติดตามความคืบหน้าของงานเทียบกับแผนการผลิต

และอื่น ๆ

 

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายหลักของระบบการจัดการการผลิต (Production Management System) คือ

 • คำสั่งซื้อที่ได้รับ (Orders Received)
 • การจัดส่ง (Shipment)
 • การซื้อ (Purchase)
 • การจัดการความคืบหน้าการผลิต (Production Progress Management)
 • การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
 • การติดตามล็อต (Lot Tracing)
 • การจัดการต้นทุน (Cost Management)

 

เมื่อคุณเริ่มต้นใช้ระบบการจัดการการผลิต (Production Management System) คุณควรพิจาณาถึงความยากลำบาก 2 ข้อ ดังต่อไปนี้

 1. ขอบเขตของงานมีขนาดใหญ่เกินไปส่งผลให้การทำงานของพนักงานจำนวนไม่ได้รับผลกระทบ
 2. ในแต่ละบริษัทมีวิธีการจัดการการผลิตที่แตกต่างกัน แม้แต่บรรดาบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันก็ยังคงมีวิธีจัดการการผลิตที่แตกต่างกัน

 

หากคุณพิจารณาคุณสมบัติข้างต้นของระบบการจัดการการผลิต (Production Management System) เรียบร้อยแล้ว คุณจะเข้าใจได้ว่า หากระบบการจัดการการผลิต (Production Management System)ไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี ก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้ระบบดังกล่าวล้มลงอย่างงายดายจนในที่สุดระบบก็จะกลายเป็นระบบที่ตายแล้ว (Dead System)

ระบบที่ยังมีชีวิต (Alive System) คืออะไร?

ตอนนี้คุณมาถึงคำถามที่ว่า “ระบบจัดการการผลิตที่ยังไม่ตาย (Not Dead Production Progress Management) “ หรืออีกชื่อหนึ่ง “ระบบจัดการการผลิตที่ยังมีชีวิต (Alive Production Management System) “  นั้นคืออะไร

 

คำตอบของเราคือ:

ระบบที่มีการจัดการสินค้าคงคลังอย่างถูกต้อง

 

ซึ่งฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจว่า:

หากการขาย / การซื้อ / การผลิตไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องสินค้าคงคลังก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างถูกต้องเช่นกัน

 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง

การจัดการสินค้าคงคลังเป็นเพียงผลลัพธ์ของการจัดการการขาย / การซื้อ / การผลิต

 

ดังนั้นหากคุณไม่สามารถไว้วางใจข้อมูลสินค้าคงคลังของระบบการจัดการการผลิตของคุณเราคิดว่าระบบของคุณเป็น “ระบบที่ตายแล้ว (Dead System)”

 

ขอบคุณที่อ่านบทความของเราจนถึงบรรทัดสุดท้าย หลังจากนี้เราจะยังคงเผยแพร่บทความที่จะเป็นประโยชน์ ที่จะช่วยทำให้ระบบของคุณยังคง “ มีชีวิตอยู่” ต่อไป